Θεσσαλονίκη. Ιστορική προσέγγιση 1900-1920

Zacharopoulos, Nikos (1995)

Book

Η λησμονιά που φέρνει ο χρόνος σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα θεραπεύτηκε και μέσα από ένα καταπληκτικό υλικό, τις λεγόμενες καρτ-ποστάλ. Μέσα από τη αξιόλογη συλλογή των καρτ-ποστάλ του γνωστού συλλέκτη στη Θεσσαλονίκη Τάσου Αρτόπουλου παρουσιάζεται η Θεσσαλονίκη της περιόδου 1900-1920.. Η πόλη και το ανθρώπινο δυναμικό.. Κτίσματα. Σιντριβάνια. Η μεγάλη πυρκαγιά κ. ά παρουσιάζονται με τη λεπτομερή ανάγνωση των παρατιθέμενων στις σελίδες του βιβλίου καρτ-ποστάλ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/