Η διαμάχη Δωρόθεου Βουλησμά-Στέφανου Δούγκα. Έκδοση ανεκδότων χειρογράφων

Zacharopoulos, Nikos (1990)

Article

Είναι γνωστό πως η περίοδος της Τουρκοκρατίας, κυρίως προς τους κάτω χρόνους της, παρουσιάζει ιδιαίτερη πνευματική κίνηση με πολλά και χαρακτηριστικά εκφράσματα. Ανάμεσα σ' αυτά διακρίνονται οι γεμάτες πάθπς και πολλές φορές εξοντωτικές διαμάχες καθώς και τα αξιόλογα γραπτά εκφράσματα τους, που ένα μέρος τους έχει απωλεσθει και ένα άλλο μένει ανέκδοτο, ενώ ένα μικρό σχετικά έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/