Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης στο παγκόσμιο προσκήνιο : Ο Πάπας Φραγκίσκος Α'. Ένα όνομα. Μια ζωή. Ένα μέλλον

Zacharopoulos, Nikos (2012)

Article

Μετά από οχτώ αιώνες από τη ζωή και δράση του άγιου Φραγκίσκου της Ασίζης, πάπας της ΡΚαθολικής Εκκλησίας στις μέρες μας, για πρώτη φορά, λαμβάνει την επωνυμία εκείνου. Γεγονός που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Μερικά συμβάντα προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία κυρίως ανάλογα με τα πρόσωπα, τον τόπο δράσης, τις εποχές, τους συσχετισμούς τους και τις ιδιάζουσες περιστάσεις. Με βάση το γεγονός αυτό μερικές σχετικές πληροφορίες και επισημάνσεις, για χάρη του πνευματικού αναγνωστικού κοινού του έγκριτου περιοδικού που μας παρέχει την ευγενή φιλοξενία του, ίσως είναι χρήσιμες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/