Η θεώρηση του γεγονότος και της ιστορίας στη γραμματεία της μοναστικής κοινωνίας

Zacharopoulos, Nikos (1999)

Article

Ως μελετητής ιστορικών θεμάτων αισθάνομαι πάντοτε δέος, όταν, για λίγο μελετώντας, στέκομαι μπρος στο θέμα του μοναχισμού ή όταν, ακόμη περισσότερο, μου δίνεται η ευκαιρία να ζω αυτό το ιδιαίτερης αξίας θρησκευτικό φαινόμενο, που είναι συγχρόνως φαινόμενο υψίστης σημασίας του πολιτισμού. Έχει τόσα να προσφέρει ως φαινόμενο ζωής και πράξης αλλά και ως ιστορικό με τα απειράριθμα κατάλοιπά του! Ανάμεσα σ' αυτά είναι η αξιόλογη παραγωγή της γραμματείας του, που έμμεσα ή άμεσα ανήκει στο χώρο του. Έτσι ο σημερινός μοναχισμός διαλέγεται μαζί μας με τη ζωή του, ενώ εκείνος του παρελθόντος με τα μνημεία του, που όλα αποτελούν λόγο πολύφωνο, περιεκτικό, βαθυστόχαστο και άπειρου κάλλους σημαντικό.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/