Η διάψευση της ελπίδας των χριστιανών

Zacharopoulos, Nikos (1995)

Article

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι πιστοί οφείλουν «επ' ελπίδι» να αροτρισύν (Α' Κορ. 9: 10) μέσα τους και γύρω τους την πίστη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται η όλη υπόθεση του Χριστιανισμού «δίχα ελπίδος». Κι όμως εμείς εδώ θα αναφερθούμε στη διάψευση των ελπίδων των Χριστιανών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/