Ιστορίας γένεση στον Εκκλησιαστικό χώρο

Zacharopoulos, Nikos (2004)

Article

Ορθώς έχει παρατηρήσει ο Γεώργιος Φλωρόφσκυ πως ο Χριστιανισμός είναι στην ουσία εσχατολογικός και ότι η Εκκλησία του είναι μια εσχατολογική κοινότητα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/