Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως διδάσκαλος πνευματικής ζωής

Zacharopoulos, Nikos (1967)

Article

Δια του μετα χειρας δοκιμίου καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιασθη το θέμα της πνευματικης ζωης, ώς αυτη διαγράφεται εις τα συγγράμματα του άγ. Νικοδήμου του Άγιορείτου και διαφωτίζεται ύπο των λοιπων της εποχης αυτου μαρτυριων. Λαμβανομένου ύπ' όψιν πρωτον μεν δτι ή πνευματικη ζωη συνίσταται κυρίως εκ βιωμάτων και δη και άκρως προσωπικων, δευτερον δε δτι ό 'Άγιος δεν συνέγραψε βιβλίον εις το όποιον να εκθέτει συστηματικως τας περι πνευματικης ζωης απόψεις αυτου, το εργον της συγκροτήσεως εις σύστημα των σχετικων προς την πνευματικην ζωην ιδεων αυτου - εστω κάι εν δοκιμίο - αποβαίνει δύσκολον και συγχρόνως παρακεκινδυνευμένον. Δια των έξης θα επιχειρήσωμεν άδρομερη εξέτασιν των πνευματικων βιωμάτων του Άγίου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/