Έρευνα για το περιεχόμενο της ελληνικής τηλεόρασης: Οι ιδιομορφίες στην μελέτη του περιεχομένου στα ''small nations''

Masouras, Andreas (2015)

Working Paper

This research examines and analyzes the diversity of television content. More specific it provides an in-depth study on the development of television content. The study of content is attempted through the concept of diversity, which is considered the methodological tool that records and describes the trends in television programming.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/