Συνέσιος Κυρήνης. Φιλόσοφος- Επίσκοπος

Zacharopoulos, Nikos (2015-11)

Working Paper

Η διαλεκτική μεταξύ ελληνικής φιλοσοφίας και χριστιανικού λόγου από πολύ νωρίς έκανε την εμφάνισή της, όχι χωρίς διαλεκτικές, φυσικά, αναμετρήσεις. Δεν ήταν δυνατό, βέβαια, άλλως να συμβεί, μια που η χριστιανική πίστη είχε την ανάπτυξή της σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούσε η ελληνική φιλοσοφική σκέψη. Εξάλλου, η διατύπωση των χριστιανικών αληθειών έγινε, αρχικά, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, με τη βαρύτητα και το εννοιολογικό εύρος των όρων της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/