Το σύστημα τελών για την ρύπανση: πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι για τη δημόσια διοίκηση;

Vliamos, Spyros (1994)

Working Paper

Πολλοί οικονομολόγοι σε πολλές Χώρες, εδώ και δύο δεκαετίες περίπου, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρότειναν στη Δημόσια Διοίκηση να καθορίσει ένα σύστημα επιβολής τελών στους ρυπαίνοντες ώστε με τον τρόπο αυτό να "εσωτερικοποιηθεί η εξωτερικότητα" των αρνητικών οικονομιών που δημιουργεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, Τα κύρια επιχειρήματα πάνω στα οποία εβάδισαν την πρόταση αυτή ήταν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα προκαλέσει μία αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και την ελαχιστοποίηση του κόστους ώστε αν ο υποχρεωθεί να φέρει το κοινωνικό κόστος της ρυπαντικής του δραστηριότητας, τότε ένα άριστο επίπεδο ελέγχου της ρύπανσης θα προκύψει αυτόματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ελέγχου της ρύπανσης από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/