Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την διδακτική της αθλητικής επιχειρηματικότητας στα Δημόσια ΙΕΚ

Bourletidis, Konstantinos ; Bourletidis, Dimitrios ; Papathanasiou, Spyros (2004)

This paper is made on purpose to present the procedure of production of educational manual and the results for the issue of sports - cultural entrepreneurship which will be introduced in public IEK. The educational manual must be created in order to be accepted by students as something new, out of what they already know and not even like a book that should be read for exams.

Working Paper

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι παρουσιαστεί η διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού αλλά και τα αποτελέσματα για το μάθημα της αθλητικής - Πολιτιστικής επιχειρηματικότητας το οποίο θα εισαχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ. To εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από τους σπουδαστές σαν κάτι καινούριο έξω από αυτά που ήδη γνωρίζουν και όχι σαν ένα ακόμη βιβλίο το οποίο θα πρέπει να διαβαστεί αποσπασματικά για τις εξετάσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/