Το άδοξο τέλος της Μεταπολίτευσης και η ανάδυση μιας νέας μεταπολιτευτικής περιόδου, την εποχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης

Manitakis, Antonis (2012)

Book chapter

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, αρνητική ή θετική, απέναντι στην αναγκαστική υπαγωγή της χώρας μας υπό την επιτήρηση του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης» με τη σύναψη της «Δανειακής Σύμβασης Διευκόλυνσης » των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και με την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκείνο που διαφαίνεται, ως σίγουρο, είναι ότι το έτος 2010, και ακριβέστερα η 3η ή η 8η ΜαΙου, σηματοδοτεί το τέλος της Μεταπολίτευσης και την απαρχή μιας άλλης εποχής.

Collections:
© Σαββάλας 2012
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Σαββάλας 2012