Ζητήματα διοικητικής διαδικασίας και νομοθέτησης της διοικητικής μεταρρύθμισης: (με αφορμή την διοικητική προεργασία των Οργανισμών των Υπουργείων)

Manitakis, Antonis (2015)

Ανάτυπο

Book chapter

Ανταποκρινόμενος στην τιμητική πρόσκληση που μου απηύθυνε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών να συμμετάσχω στον Τιμητικό Τόμο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την ίδρυση των διοικητικών δικαστηρίων, σκέφτηκα, τιμώντας την επέτειο και την διοικητική δικαιοσύνη, να εκθέσω μερικά «πορίσματα» από την προσωπική εμπειρία που απέκτησα ασκώντας καθήκοντα Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θα περιοριστώ στην σύντομη παρέμβασή μου σε ζητήματα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μάλιστα σε μία μόνο πτυχή της, στη διοικητική προεργασία της σύνταξης των νέων Οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των υπουργείων με την μορφή Προεδρικών Διαταγμάτων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/