Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης μεταξύ πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού και αναθεωρητικής συναίνεσης

Manitakis, Antonis (2007)

Ανάτυπο

Article

Αρχίζω με μία προκαταρκτική διευκρίνιση σχετικά με την έννοια του «πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού». Αποτελεί σταθερό γνώρισμα του κοινοβουλευτικού μας συστήματος από την μεταπολίτευση και μετά, σε σημείο που μπορεί κανείς να πει ότι έχει ριζώσει και πολύ δύσκολα ξεριζώνεται. Αντιλαμβάνομαι τον πλεοψηφικό κοινοβουλευτισμό ως πολιτική εκδοχή του κοινοβουλευτικού συστήματος, που εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό του και συμβάλλει τα μέγιστα στην κοινοβουλευτική σταθερότητα και ομαλότητα, καθώς και στο σχηματισμό ισχυρών κυβερνήσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/