Αναπτυξιακό συνέδριο για την αναβάθμιση της Καλλιθέας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1992-12)

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Συνεδρίασης, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι αισθάνομαι ιδιαιτέρω ευτυχής και συγκινημένος γιατί έχω την τιμή να απευθύνομαι σε ένα εκλεκτό ακροατήριο όπως είναι το ιδικό σας, πρωτίστως ακροατήριο σαΦών στόχων, σκοπών και προθέσεων. Θα ήθελα κατ' αρχάς, πέραν των ε"υχαριστιών μου για την τιμητική πρόσκληση να σας παρουσιάσω μία σύντομη εισήγηση, να υπογραμμίσω με ιδιαίτερη έμΦαση ότι πρωτοβουλίες όπως αυτει:;, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, είναι εξόχου σημασίας διότι δεν αποτελούν μόνον πηγή προβληματισμού αλλά αποτελούν ταυτοχρόνως μία ενεργό διαδικασία διάχυσης της γνώσης όπως διαπιστώνετε και βεβαίως η διάχυση της γνώσης οδηγεί στην κατανόηση των προβλημάτων και η κατανόηση των προβλημάτων οδηγεί εν συνεχεία σε δημιουργικές επιδόσεις. Αυτές ακριβώς τις δημιουργικές επιδόσεις, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, εύχομαι σε σάς και στους συνεργάτες σας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/