Η ανάπτυξη του νομού Καρδίτσης στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1991-10)

Working Paper

Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής γιατί απευθύνομαι τώρα σε ένα τόσο εκλεκτό και υψηλών θεσσαλικών προσδοκιών και απαιτήσεων ακροατήριο. Συγχαίρω και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Καταγόμενων εκ του Νομού Καρδίτησης, και ιδιαιτέρως τον ακάματο και δημιουργικό Πρόςδρο φίλτατο κ. Τάκη Κουσαή.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/