Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ευπαλίο Δώριδος : προβλήματα αναθεωρήσεων

Katsaros, Vasilis (1981)

Βορείοδυτικα από το χωριο Ευπάλιο τής επαρχίας Δωρίδος στο νομο Φωκίδος, βρίσκεται μικρος ναος που τιμαται σήμερα στη μνήμη του Άγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου. ΤΟ μνημείο παρουσίασε για πρώτη φορά, στα 1922, ό καθηγητης Άν. Κ. 'Ορλάνδος σε παράρτημα τής μελέτης του για τη μονη Βαρνάκοβας. Στη σύντομη διαπραγμάτευσή του ό καθηγητης 'Ορλάνδος χρονολόγησε τότε τό μνημείο στόν 160 αΙ 3 την αποψη αυτη δέχτηκαν και οι μελετητες που αναφέρθηκαν αργότερα στο ναό . Οι τοιχογραφίες θεωρήθηκαν ώς εργο του τέλους του 170υ η των αρχων του 180υ αι.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/