Προδρομικοί θεσμοί για την οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης της εποχής των Κομνηνών από την προκομνήμεια περίοδο

Katsaros, Vasilis (2003)

Article

Αν ο «θεσμός», που αναφέρεται σε καθετί που «δια της παραδόσεως η δια τής κοινής συμφωνίας χαθίσταται Ισχυρόν» ή σ' ένα σύστημα που καθιερώνεται στην κοινωνία και την οργάνωmι της, απαιτεί διάρκεια χρόνου και ανάλογη δοκιμασία για να αναδειχτεί και να γίνει ευρύτερα ή και καθολικά αποδεκτός, φαίνεται ότι πάνω στους «θεσμούς» που σχετίζονται με την εκπαίδευση και στα επί μέρους ισχύοντα στην οργάνωσή της στην κοινωνία του Βυζαντίου απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, για να ξεκαθαριστούν και να γίνουν αποδεκτές οι μεταξύ των ερευνητών συμβάσεις. Εννοώ ότι δεν έχουν κατασταλάξει ακόμη οι απόψεις που τείνουν 'να γίνουν από τους περισσότερους ερευνητές αποδεκτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει σταθερά και πιο γρήγορα βήματα στον τομέα αυτό, ιδίως τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες του 200ύ αιώνα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/