Από την καθημερινή ζωή στο «Δεσπότατο» της Ηπείρου. Η μαρτυρία του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιωάννη Αποκαύκου

Katsaros, Vasilis (1989)

Article

Είναι γεγονός ότι τα τελευταια χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον των ερευνητων για τα θέματα που σχετίζονται με την ίστορία, την αρχαιολογία και τέχνη ή την πνευματική ζωή στον περιορισμένο γεωγραφικά χώρο που επέλεξε ο Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός Δούκας για να ιδρύσει το κράτος της Ηπείρου, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/