Άγνωστο βυζαντινό μοναστήρι στην Κακή Σκάλα της Κλόκοβας

Katsaros, Vasilis (2001)

ανάτυπο

Article

Η Κακή Σκάλα του όρους Κλόκοβα, του βουνού που πρωτοσυναντά κανείς περνόντας τα στενά του Ρίου-Αντιρρίου για να βγει στην κοιλάδα του Εύηνου, είναι συνδεδεμένη με πολλές λαϊκές παραδόσεις που φαίνεται πως επιχειρούν να ερμηνεύσουν την προσωνυμία της. Ανάμεσα σ' αυτές τις παραδόσεις άκουσα και κατέγραψα παλιότερα μια ενδιαφέρουσα διήγηση για κάποιο "αρχαίο" μοναστήρι που βούλιαξε στην περιοχή και δεν απέμεινε ίχνος από τα υπάρχοντά του. Στη διήγηση ανακατεύονται γνωστά μοτίβα που χαρακτηρίζονται από μία τάση για φανταστική μεγαλοποίηση του πλούτου του μοναστηριού σε ανθρώπους, κτήματα και ζωντανά, μοτίβα που λίγο πολύ επαναλαμβάνονται αναφορικά με πολλά μοναστήρια.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/