Η παραγωγή ελληνικών χειρογράφων στις βυζαντινές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της εικοσιφοινίσσης Δράμας κατά την Παλαιολόγεια εποχή

Atsalos, Vasilis ; Katsaros, Vasilis (1992)

ανάτυπο

Article

Στις βυζαντινές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης της «Κοσινίτσης» ή «Εικοσιφοινίσσης», υπήρχαν, όπως είναι γνωστό, ως το 1917 αξιόλογες βιβλιοθήκες με συγκροτημένες συλλογές ελληνικών χειρογράφων, που αποσπάστηκαν με βάση οργανωμένο σχέδιο της τότε βουλγαρικής ηγεσίας και μεταφέρθηκαν μαζί με άλλους πολύτιμους θησαυρούς ύστερα από πολλές και όχι γνωστές περιπέτειες στη Σόφια.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/