Γράμματα και πνευματική ζωή στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη

Katsaros, Vasilis (2000)

ανάτυπο

Article

Από το χωρίο 17.1-9 των Πράξεων μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει το πώς στήνεται νωρίς, από τα πρώτα μεταχριστιανικάχρόνια, στην πόλη αυτό που αργότερα θα προβληθεί στην πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης ως κυρίαρχη ιδεολογία και πώς αυτό το καινούριο στοιχείο συγκρούεται με την οργάνωση μιας συνθετότερης κοινωνίας με διαφορετικές ιδεολογίες. Από τη μια η ελληνική κοινότητα με τη δική της κλασικότροπη παράδοση από την άλλη η εξελληνισμένη ιουδαϊκή κοινότητα που φαίνεται να κρύβει δύναμη στην πόλη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/