Το μεταφραστικό "εργαστήριο" του φιλοσόφου Κωνσταντίνου στον ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη

Katsaros, Vasilis (2015)

The translation work of Constantine CyriI tlle Phίlosopher and his brother Methodius is amazing in quantity and quality and adds to tlιe suspicion that this ,work could not possibly be done en route but through a permanent organisation of a special translation center with partners initiated into the secrets of the creation of this great work. This paper aims to clarify some points of interest and seeks solutions for the area ίn which such a great project was organised.

Article

Τα Θεμελιώδη κείμενα των «Βίων» Κυρίλλου και Μεθοδίου2 προσφέρονται ακόμη σε ορισμένα σημεία «τα οποία», κατά την άποψη του καθηγητού Αιμιλίου Ταχιάου «πιστεύεται ότι παρέχουν περιΘώρια για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση στο τεράστιο αυτό θέμα» και νομιμοποιούμεθα, όταν «μπορούμε ν' αναμένουμε σημαντικές ερμηνευτικές προτάσεις».

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/