Η συνταγματική προστασία των πολιτιστικών αγαθών και η ελευθερία της λατρείας. (με αφορμή τις πολιτιστικές χρήσεις της Ροτόντας . Σύντομο ιστορικό και εξήγηση του νομικού καθεστώτος που διέπει το μνημείο)

Manitakis, Antonis (2015)

Article

Πρόκειται για μελέτη του συγγραφέα που πρωτο-δημοσιεύτηκε μετά ταγεγονότα της Ροτόντας, πριν από είκοσι χρόνια («Νόμος και Φύση». 1995) που είχαν οδηγήσει στον βανδαλισμό της καταστροφής του πιάνου, με το οποίο θα δινόταν ένα ρεσιτάλ («βραδιά πιάνου από τον Σάκη Παπαδημητρίου, Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 1995»). Το ζήτημα της πολιτιστικής χρήσης του χώρου της Ροτόντας έγινε ξανά επίκαιρο με αφορμή την περάτωση των αρχαιολογικών εργασιών αποκατάστασης του Μνημείου και την παραχώρησή του και για πολιτιστικές εκδηλώσεις κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η αμφισβήτηση σήμερα εντοπίζεται στην τοποθέτηση ή μη πάνω στον τρούλο του μνημείου ενός σταυρού,όπως απαιτεί η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/