Η αρχιτεκτονική της μεταλλασόμενης εικόνας και οι σπουδές της αρχιτεκτονικής

Xenopoulos, Solon (2005)

Εδώ και αρκετά χρόνια, εμφανίζεται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στο συσχετισμό τής Αρχιτεκτονικής με τον Κινηματογράφο. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώνεται τόσο με τη μορφή θεωρητικού έργου όσο και με τη μορφή πιο άμεσων αντιστοιχίσεων, μεταφορών και παρομοιώσεων τού Αρχιτεκτονικού έργου με το χώρο στις Κινηματογραφικές ταινίες1. Το ερώτημα που τίθεται με το κείμενο αυτό, είναι τι αφορά ο συσχετισμός αυτός, και εάν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο των Αρχιτεκτονικών Σπουδών;

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/