Το Κυπριακό Μουσείο: (από το σκοτάδι στο φως)

Xenopoulos, Solon (2008)

Σε παγκόσμια κλίμακα ο πολιτισμός έχει εξελιχθεί σε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο ιδιωτών, όσο και κρατικών οργανισμών. Φυσικός φορέας τής δραστηριότητας αυτής είναι η Αρχιτεκτονική, η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικές, συγκεκριμένες μορφές. Ως εκ τούτου, σήμερα εμφανίζεται πολύ μεγάλη κινητικότητα για ανέγερση νέων Μουσείων, όχι πλέον μόνο στις μητροπόλεις τού Δυτικού Κόσμου, αλλά και σε περιοχές όπως το Ντουμπάι, τα Εμιράτα κ.λπ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/