Ένα χειροποίητο αντικείμενο βιομηχανικού σχεδιασμού

Xenopoulos, Solon (2008)

Article

Ο όρος «βιομηχανικός σχεδιασμός» προέρχεται από τον Αγγλοσαξονικό “industrial design”, αναφέρεται συνήθως στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης όλων των ειδών και κατηγοριών, και παραπέμπει στους τρόπους και τη διαδικασία παραγωγής τους. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο το σχεδιασμό όσο και την κατασκευή.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/