Η επιστημονικότητα μιας <<επιστημονικής κριτικής>> στη διδακτορική διατριβή του Ηλ. Δ. Κεσμίρη, Η Χριστολογία και η εκκλησιαστική πολιτική του Διοσκόρου Αλεξανδρείας, Θεσσαλονίκη 2000

Martzelos, Georgios (2003)

Article

Αν «επιστήμη» σημαίνει γνώση της αλήθειας του ερευνώμενου επιστητού, η κάθε κριτική που διεκδικεί τον τίτλο της «επιστημονικής κριτικής» σε οιοδήποτε ερευνητικό προϊόν θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην ανάδειξη της αλήθειας και όχι βέβαια απλώς και μόνο στη γνωστοποίηση μιας διαφωνίας για ένα επιστημονικό ζήτημα. Το αν η διαφωνία αυτή στέκει επιστημονικά ή όχι, αυτό είναι θέμα που ελέγχεται από τα επιχειρήματα αυτού που αποτολμά την αποκαλούμενη «επιστημονική κριτική». Και στην προκειμένη περίπτωση έχω τη γνώμη ότι η «επιστημονική κριτική» που δημοσιεύθηκε από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη στο περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς, τόμ. 85, τεύχ. 792, σελ. 308-316 για την εγκεκριμένη από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ διδακτορική διατριβή του Ηλ. Κεσμίρη, «Η Χριστολογία και η εκκλησιαστική πολιτική του Διοσκόρου Αλεξανδρείας», αδικεί κατάφορα την αλήθεια, με στόχο δυστυχώς την παραπληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού και τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/