Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής Θεολογίας Δ'

Martzelos, Georgios (2011)

Book

Αποσκοπώντας στη διεξοδική και τεκμηριωμένη εξέταση ορισμένων θεμάτων δογματικής θεολογίας με βάση την ορθόδοξη παράδοση και τη συγχρονή έρευνα , καθώς και τον εν γένει θεολογικό στοχασμό, δημοσιεύσαμε μέχρι στιγμής τρείς τόμους(το 1193, το 2000 και το 2007) με τον ευρύ και περιεκτικό ταυτόχρονα τίτλο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προγραμματισμός που περιλαμβάνει κατ'εξοχήν επίκαιρα δογματικά, ιστορικοδογματικά, οικουμενικά και διαθρησκειακά μελετήματα.

Collections:
© Γεώργιος Δ.Μαρτζέλος-Παναγιώτης Σ.Πουρναράς
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ.Μαρτζέλος-Παναγιώτης Σ.Πουρναράς