Ο νόμος σου μελέτη μου. Μελετήματα ορθόδοξου θεολογίας και προβληματισμού

Martzelos, Georgios (2015)

Book

Πρίν από εικοσί δύο χρόνια είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια να προσεγγίσουμε διεξοδικά ορισμένα σημαντικά θέματα της δογματικής θεολογίας με βάση την ορθόδοξη παράδοση και το σύγχρονο θεολογικό προβληματισμό, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής (κατά τα έτη 1993, 2000, 2007 και 2011) τέσσερις τόμοι με τον ευρύ και ταυτόχρονα περιεκτικό τίτλο Όρθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, που αναφέρονται ειδικότερα σε δογματικά, ιστορικοδογματικά, οικουμενικά και διαθρησκευτικά θέματα.

Collections:
© Γεώργιος Δ.Μαρτζέλος-OSTRACON Publishing
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ.Μαρτζέλος-OSTRACON Publishing