Όρθοδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Α'

Martzelos, Georgios (1993)

Book

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι το ορθόδοξο δόγμα ως αναπτυγμένη και αποκρυσταλλωμένη μορφή των αλήθειων της Αποκαλύψεως, που βρίσκονται σπερματικά διατυπωμένες μέσα στην Αγ. Γραφή, χαρακτηρίζεται από μια ακατάλυτη διαχρονική σταθερότητα, που εκφράζει κατά κύριο λόγο τη συνεχή και ανλλοίωτη πνευματική εμπειρία της θεώσεως μέσα στην Εκκλησία.

Collections:
© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παν. Σ. Πουρναράς
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παν. Σ. Πουρναράς