Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής Θεολογίας Β'

Martzelos, Georgios (2000)

Book

Το 1993 δημοσιεύσαμε μια εργασία με τον ευρύ και περιεκτικό τίτλο Όρθοδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, η οποία περιέχει επτά μελετήματα δογματικής θεολογίας και αποτελούσε, σύμφωνα με όσα είχαμε πεί, το πρώτο μέρος μιας σειράς παρόμοιων εργσίων που επρόκειτο ν'ακολουθήσουν με αυτόν το τίτλο.

Collections:
© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγιώτης. Σ. Πουρναράς
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγιώτης. Σ. Πουρναράς