Ορθοδοξία και σύγχρονοι διάλογοι

Martzelos, Georgios (2008)

Book

Η Ορθοδοξία, έχοντας πλήρη επίγνωση της φύσης και της αποστολής της στον κόσμο και ακολουθώντας πιστά το παράδειγμα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας υπήρξε ανέκαθεν ανοιχτή στο διάλογο με τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους προκειμένου να τους οδηγήσει να γνωρλισουν τις σωτηριώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου, εντασσόμενοι μέσα στην αγιοπνευματική ατμόσφαιρα της εκκλησιαστικής κοινωνίας.

Collections:
© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγιώτης Σ. Πουρναράς
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγιώτης Σ. Πουρναράς