Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής Θεολογίας Γ'

Martzelos, Georgios (2010)

Book

Μέσα στα πλαίσια της προσπαθειας μας να προσεγγίσουμε διεξοδικά ορισμένα προβλήματα που αναφύονται κατά τις σύγχρονες θεολογικές και οικουμενικές αναζητήσεις και να δώσουμε κατά το δυνατόν τεκμηριωμένες απαντήσεις με βάση την ορθόδοξη παράδοση και τη σύγχρονη θεολογική έρευνα, καθώς και τον εν γενεί θεολογικό στοχασμό, δημοσιεύσαμε ήδη σε δύο τόμους, έναν το 1193 και έναν το 2000, μια σειρά μελετημάτων δογματικής θεολογίας με τον ευρύ και περιεκτικό ταυτόχρονα τίτλο 'Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός.

Collections:
© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγίωτης Σ. Πουρναράς
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγίωτης Σ. Πουρναράς