Η παράσταση της βάπτισης στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας

Katsaros, Vasilis (2006)

Article

Στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, σημαντικό μνημείο στο οποίο αποτυπώνεται ένα κομμάτι ιστορίας της πόλης, διατηρήθηκε εκτεταμένη τοιχογράφηση που τοποθετείται χρονικά από τα τέλη του 12ου έως τις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα . Στην τελευταία φάση ανήκουν οι τοιχογραφίες που κοσμούν τον ανατολικό τοίχο του βόρειου παραβήματος, ανάμεσα στις οποίες κυριαρχεί η παράσταση της Βάπτισης του Χριστού στη μεσαία και στην πάνω ζώνη της τοιχογραφημένης επιφάνειας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/