Η μόλυνση του περιβάλλοντος

Mantzaridis, Georgios I. (2012)

Article

Η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μερικό ή τοπικό φαινόμενο, αλλά γενικό και παγκόσμιο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το οικολογικό πρόβλημα επισημάνθηκε και έγινε ευρύτερα συνειδητό με την διάδοση της παγκοσμιοποίησης. Ειδικότερα όμως η ανάπτυξη της νεώτερης τεχνολογίας με τις άμεσες και πολλαπλές επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στις σχέσεις του ανθρώπου με αυτό, όξυνε το οικολογικό πρόβλημα και το μετέτρεψε σε ραγδαία οικολογική κρίση και εκτεταμένη οικολογική καταστροφή.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/