Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Κυπριακή Πραγματικότητα : Από τη σκέψη στην Υλοποίηση

Pavlakis, Andreas ; Kaitelidou, Dafni (2007)

Article

Η ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου σε μια χώρα αποτελεί και πρέπει να ποτελει σημαντικό γεγονός γιατί δίνει την ευκαιρία και σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκτώντας ή και αναβαθμίζοντας έτσι τις γνώσεις και τα προσόντα τους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/