Βαθμός και παράγοντες παρακίνησης Νοσηλευτών ψυχικής υγείας

Pavlakis, Andreas ; Irakleous, Iraklis (2012)

Working Paper

Η έννοια της παρακίνησης στο χώρο εργασίας, αναφέρεται σε εσωτερικούς παράγοντες οι οποίοι ωθούν/ παρατρύνουν τους εργαζόμενους σε δράση και σε εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ενεργήσουν σαν κίνητρα για δράση. Η παρακίνηση των εργαζομένων δηλαδή, δε διαφέρει μόνο στο επίπεδο/βαθμό αλλά και στην προέλευσή της. Η προέλευση αφορά ουσιαστικά τους υποκειμενικούς λόγους και στόχους που ενεργοποιούν για δράση, τα αίτιά της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/