Αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών Βρετανικής και Κυπριακής καταγωγής από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων δημόσιου Νοσοκομείου στην Κύπρο

Eleftheriou, Adonis ; Raftopoulos, Vasileios ; Pavlakis, Andreas ; Zannetos, Savvas (2012)

Working Paper

Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί λειτουργικό δείκτη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/