Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα

Pavlakis, Andreas (2007)

Working Paper

Σύμφωνα με κάποιο ανέκδοτο, το αρχαιότερο, ίσως, επάγγελμα είναι η ιατρική και συγκεκριμένα η ειδικότητα της χειρουργικής. Γιατί ακριβώς, αφού η Εύα πλάστηκε από τις πλευρές του Αδάμ, αυτό πραγματοποιήθηκε με χειρουργική επέμβαση. Φυσικά, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ανέκδοτο, ότι πριν την υλοποίηση της πρώτης χειρουργικής επέμβασης, προϋπήρξε το χάος, που αποτελεί κατασκεύασμα κάποιων άλλων, που δεν είναι της παρούσης για να τους ονομάσουμε.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/