Επαγγελματική Eξoυθένωση Noσηλευτών

Pavlakis, Andreas (2007)

Many professionals who are dealing with Ρeople are suffering from burnout a phenomenon, which is highly observed οπ nurses. Α number of researchers have determined the causes and factors leading to burnout. Three factors are associated and their consequences οπ nurses are quite visible and they pay the price, The above mentioned are confirmed by relevant researches.

Article

Η επαγγελματική εξουΘένωση είναι ένα φαινόμενο που ταλανίζει πλήΘος επαγγελματιών που ασχολούνται με τον άνΘρωπο και οι Νοσηλευτές έχουν το δικό τους μερίδιο σε αυτή. Διάφοροι μελετητές καΘόρισαν τα αίτια και τους παράγοντες που την προκαλούν. Ενοχοποιούνται, κυρίως, τρεις παράγοντες για την εμφάνιση του φαινομένου, οι δε επιπτώσεις πάνω στους Νοσηλευτές είναι πλέον ορατοί. Και του λόγου το αληΘές επιβεβαιώνουν πολλές σχετικές έρευνες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/