Προβλήματα και προοπτικές του Θεολογικού διαλόγου μεταξύ ορθοδόξων και μη-Χαλκηδόνιων

Martzelos, Georgios (2007)

Article

Όπως είναι λίγο-πολύ γνωστό, ύστερα από μια 15ετή πορεία ανεπίσημων θεολογικών επαφών και διασκέψεων μεταξύ Ορθοδόξων και Μη-Χαλκηδονίων θεολόγων (1964-1979), κατά τις οποίες υπήρξε άμεση αλληλογνωριμία μεταξύ τους και διαπιστώθηκε εκατέρωθεν η δογματική εγγύτητα των δύο θεολογικών παραδόσεων ως προς το χριστολογικό δόγμα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε την πρωτοβουλία της ενάρξεως του επίσημου Θεολογικού Διαλόγου σε επίπεδο πλέον Εκκλησιών, ο οποίος άρχισε το 1985 στο Chambésy της Γενεύης και διήρκεσε μέχρι το 1993 . Πρέπει μάλιστα να υπογραμμίσουμε ότι παρά τα κενά και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ακόμη ο Θεολογικός αυτός Διάλογος για την πραγμάτωση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ των διαλεγομένων Εκκλησιών, υπήρξε τόσο μεγάλη η επιτυχία του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το ενδιαφέρον και το θαυμασμό ακόμη και δυτικών θεολόγων, ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/