Η σημασία των πατέρων της εκκλησίας στους πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδοξίας.

Martzelos, Georgios (2007)

Article

Είναι γνωστό ότι ήδη από τα μέσα του 20ου αι. η Ορθόδοξη Εκκλησία, συνειδητοποιώντας την ευθύνη της για την αποκατάσταση της ενότητας του πολυδιασπασμένου Χριστιανικού κόσμου, διεξάγει όχι μόνο διμερείς αλλά και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους, ιδιαίτερα μάλιστα μέσα στα πλαίσια του Π.Σ.Ε. Οι διάλογοι αυτοί αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία για την Ορθόδοξη Εκκλησία όχι μόνο να προβάλει τον πλούτο της θεολογίας και της πνευματικότητάς της, αλλά και να εμπλουτίσει τη θεολογική προβληματική των ετεροδόξων, προτείνοντας απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους βασισμένες στην κοινή πατερική παράδοση της ενιαίας και αδιαίρετης Εκκλησίας. Υπό την έννοια αυτή οι Πατέρες της Εκκλησίας ως φορείς και διαμορφωτές της ενιαίας και κοινής παραδόσεώς της αποκτούν τεράστια σημασία και επικαιρότητα στους θεολογικούς αυτούς διαλόγους, και η προβολή της θεολογίας τους αποτελεί αναμφίβολα εξαιρετικά θετική συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενικού θεολογικού προβληματισμού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/