Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος.

Martzelos, Georgios (2006)

Article

Τα τεράστια προβλήματα, οι διωγμοί και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν εδώ και αιώνες οι ιεραπόστολοι και οι πιστοί των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών από τους φανατισμένους οπαδούς παραδοσιακών θρησκειών σε χώρες κυρίως της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και η έξαρση του θρησκευτικού και ιδιαίτερα του ισλαμικού φανατισμού των τελευταίων δεκαετιών που αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, οδήγησαν τόσο το ΠΣΕ όσο και τη Ρωμαιοκαθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου ως του πλέον πρόσφορου μέσου για την αντιμετώπιση των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από τη συνάντηση ή τη συνύπαρξη ετερόκλητων θρησκευτικών ομάδων μέσα στα πλαίσια τόσο του σύγχρονου κράτους όσο και της παγκόσμιας κοινότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/