Η Θεολογία και η Οικουμενική προοπτική του από Εδέσσης και Πελλής Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου.

Martzelos, Georgios (2011)

Article

Αυτός που μελετά το έργο του από Εδέσσης και Πέλλης μακαριστού Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου διαπιστώνει με μεγάλη ευχέρεια ότι ο εν λόγω Μητροπολίτης υπήρξε πράγματι μια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα της ελλαδικής Ορθοδοξίας, που συνδύασε με σπάνιο και αριστουργηματικό τρόπο τη θεολογική του συγκρότηση με τα οικουμενικά οράματα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κων/πόλεως για την αποστολή της Ορθοδοξίας μέσα στο σύγχρονο και παραπαίοντα πνευματικά χριστιανικό κόσμο. Θα έλεγα μάλιστα ότι η οικουμενική του προοπτική ήταν καρπός και συνάρτηση της βιβλικής και πατερικής του σκέψης, από την οποία διέπεται εμφανώς η όλη θεολογία του. Η αγάπη του για τη θεολογία υπήρξε, όπως ο ίδιος ομολογεί στην ομιλία του κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, συμφυής με την ύπαρξή του. «Τη του Θεού χάριτι’, σημειώνει, «εκ παίδων, ίνα μη είπω, κατά τον θείον Παύλον, εκ βρέφους, τα ιερά γράμματα επεπόθησα. και δια την γνώσιν αυτών έδωκα νουν και καρδίαν και όλον εμαυτόν, και διέθεσα πάσαν μου δύναμιν δια παντός τρόπου»

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/