Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης κυκλοφοριακού θορύβου σε υπεραστική οδό

Georgi, Neratzia Julia ; Marinaki, Aikaterini (2004-11)

Article

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση και η αντιμετώπιση του προβλήματος του κυκλοφοριακού θορύβου στους οικισμούς, που βρίσκονται πλησίον υπεραστικών οδών. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της εργασίας εξετάζεται το παράδειγμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού “Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα” στο τμήμα που διέρχεται πλησίον των οικισμών “Βαμβακόφυτο” και “Προμαχώνα” και του κόμβου “Ν. Πετριτσίου”. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυκλοφοριακός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα ζωής, την υγεία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων γίνεται μια σύντομη ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κυκλοφοριακής ροής, καθώς και μια εκτίμηση του κυκλοφοριακού θορύβου ως μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι υπολογισμοί στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του βασικού σκοπού της εργασίας και ολοκληρώνεται με επιτυχία η πρόβλεψη του επιπέδου του κυκλοφοριακού θορύβου. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης CTRN (Calculation of Road Traffic Noise) προέκυψε ότι: (α) η μεταβολή της ταχύτητας κατά 20 km/h μεταβάλλει το επίπεδο θορύβου κατά 1dB(A), (β) η κατασκευή ηχοπετάσματος ύψους 3,50 μ., που παρεμβάλλεται σε απόσταση 25,00 μ. από το δέκτη μειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 17dB(A), (γ) κάθε επιπρόσθετο μέτρο στο ύψος των ηχοπετασμάτων επιφέρει επιπλέον μείωση στα επίπεδα θορύβου γύρω στα 2 dB(A), (δ) η μεταβολή της θέσης του ηχοπετάσματος μεταξύ πηγής και δέκτη, σε απόσταση 2,00 μ., μειώνει το θόρυβο κατά 2dB(A) και (ε) ο συνδυασμός ηχοπετασμάτων με πυκνή ζώνη φύτευσης δίνει καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην ηχοπροστασία αλλά και στη βελτίωση της αισθητικής του τεχνικού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/