Οι Αντιχαλκηδόνιοι και ο άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μιά απάντηση στον Καθηγητή κ. Π. Μπούμη

Martzelos, Georgios (2007)

Article

Θα θέλαμε ευθύς εξ αρχής να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο κ. Παναγιώτη Μπούμη για την ευκαιρία που μας δίνει με το δημοσιευθέν στο περιοδικό Θεολογία άρθρο του1, που αναδημοσιεύθηκε και σε πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του2, να προβούμε σε ορισμένες διευκρινίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες, λόγω των ιστορικών, δογματικών και ερμηνευτικών παρανοήσεων που το χαρακτηρίζουν και οδηγούν σε συμπεράσματα που συσκοτίζουν την αλήθεια σχετικά με τις απόψεις που διατυπώσαμε σε άρθρο μας για την έννοια, με την οποία ο άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός αντιλαμβάνεται την «ορθοδοξία» και την αίρεση των Αντιχαλκηδονίων3. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, επειδή ο τίτλος του άρθρου του αγαπητού συναδέλφου, όπως έχει διατυπωθεί, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενό του, γιατί όσον αφορά το σκέλος των «νεωτέρων διατριβών» τίποτε δεν λέγεται που να αναφέρεται σ’ αυτές, είμαστε υποχρεωμένοι να περιοριστούμε αποκλειστικά στα δύο πρώτα σκέλη του τίτλου, στα οποία και μόνο αναφέρεται το υπό συζήτηση άρθρο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/