Το πράσινο στα Ολυμπιακά Έργα

Georgi, Neratzia Julia (2003)

Working Paper

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι του προγράμματος του Πρασίνου εν' όψει των Ολυμπιακών Έργων και η σημασία τους για τους αγώνες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού των αναπλάσεων και του Ολυμπιακού Πρασίνου και αναλύεται η μεθοδολογία του σχεδιασμού των έργων πρασίνου. Στα πλαίσια αυτού γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της επιλογής του φυτευτικού υλικού καθώς και ο τρόπος υλοποίησης των έργων πρασίνου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/