Το πράσινο στη σκιά των Ολυμπιακών Έργων

Georgi, Neratzia Julia ; Kapnistou, Maria (2005)

Working Paper

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τυ 2004 προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν πολλά έργα όπως: -Αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ Ο.Α.Κ.Α., Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, Εγκαταστάσεις στο Ελληνικό, κλπ) -Αναβάθμιση Δήμων (π.χ. αναπλάσεις πάρκων, πλατειών, παιδικών χαρών, δρόμων και πεζοδρομίων, κλπ) -Συγκοινωνιακά (π.χ.διάνοιξη Λεοφώρου Μαραθώνος-Μαραθώνια Διαδρομή, κόμβος Λεωφόρου Κηφισού και Λεωφόρου Ποσειδώνος, Αττική Οδός, κλπ) -Αποκαταστάσεις Λατομείων (Σελεπίτσαρι, κλπ) και άλλα. Στα περισσότερα αν όχι σε όλα αυτά τα έργα υπήρχε η ανάγκη αποκατάστασης διαμόρφωσης και αναβάθμισης του τοπίου. Δηλαδή εκτός από τα αμιγή έργα Ανάπλασης, πραγματοποιήθηκαν έργα εγκατάστασης φυσικού υλικού και αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο γύρω ή και κατά μήκος των Ολυμπιακών Έργων. Επίσης διασφαλίστηκε η συντήρησή τους μετά την ολοκλήρωση του έργου, από 6 έως 15 μήνες, ανάλογα με το πότε αναλαμβάνουν τη διαχείριση οι αρμόδιοι φορείς. Έτσι τα Ολυμπιακά Έργα περιελάμβαναν έργα πρασίνου, κυρίως σε Αστικό Περιβάλλον, βελτιώνοντας σημαντικά το μικροκλίμα του χώρου αλλά και αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από τέτοια παραδείγματα έργων πρασίνου η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει την αλλαγή του χώρου: πριν γίνει το έργο, κατά τη διάρκεια του έργου και σήμερα, έτσι ώστε να φανεί η επίδραση της παρέμβασης στην ευρύτερη περιοχή. Θα αναφερθούν κάποια βασικά θέματα και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με τα έργα πρασίνου ως "υποέργα" των Ολυμπιακών Έργων. Στο τέλος τα συμπεράσματα αναφέρονται ως αποτίμηση των έργων πρασίνου που υλοποιήθηκαν στη "σκιά των Ολυμπιακών Έργων"

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/