Η αποτελεσματικότητα των ηχοπετασμάτων στη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου

Marinaki, Katerina ; Georgi, Neratzia Julia (2005)

Working Paper

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση της κατασκευής ηχοπετασμάτων στην διάδοση του κυκλοφοριακόυ θορύβου στους οικισμούς που βρίσκονται πλησίον υπεραστικών οδών. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι με την ύπαρξη ηχοπετάσματος επιτυγχάνεται μια μείωση της τάξης των 15dB(A). Η αποτελεσματικότητα των ηχοπετασμάτων εξαρτάται από τις διαστάσεις τους, την διάταξη τους σε σχέση με την πηγή και την ηχομονωτική τους ικανότητα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/